Over systemisch wandelcoaching

Tegenwoordig hoor je steeds vaker over zaken die zich afspelen op de onderstroom en over systemisch werken, maar wat is dat? Het gaat om het ‘ongrijpbare’, dat wat je niet ziet.
Ieder mens maakt onderdeel uit van verschillende systemen. Allereerst het gezin van herkomst, jouw familiesysteem. De rol die jij binnen dat systeem vervult, of hebt vervuld, is van belang voor hoe jij handelt, reageert op allerhande situaties. Als je meer zicht krijgt op en bewust wordt van wie je bent en waarom je handelt/reageert zoals je dat doet, dan creëer je de mogelijkheid om bewuste keuzes te maken in jouw manier van handelen/reageren.

Opstap met Lien - Alles over systemisch Wandelcoaching